0 CZK

Anděl pro lepší svět - Dětská Mírová cena číslo 119 patří třebíčskému hrdinovi

Antonín Kalina, zachránce stovek židovských chlapců, stal se v úterý 29. srpna 2017 in memoriam držitelem unikátní ceny, která se vedle titulu Spravedlivý mezi národy či udělení Medaile za zásluhy prezidentem České republiky může zdát nevýznamnou. Opak je pravdou! Anděla pro lepší svět - Dětskou Mírovou cenu, jak už z názvu vyplývá, udělují děti, žáci Školičky základů umělecké práce z Malé Morávky při Galerii U Šťastných Bobtailů.

Toníček, jak dřevěné plastice říkají sami tvůrci a také galeristka a umělecká vedoucí Bobtailat paní Helena Vaculíková, je udělován osobnostem, které se jakkoli o lepší svět zaslouží. Držiteli tak jsou například Dalajláma, anebo Václav Havel, a samozřejmě řada dalších mírotvůrců. Paní Vaculíková také cenu osobně do Třebíče přivezla a za přítomnosti zástupců regionálních médií ji Antonínu Kalinovi symbolicky předala spolu s tajemníkem Federace židovských obcí v ČR JUDr. Tomášem Krausem, náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Pavlem Pacalem a třebíčskou zastupitelkou a ředitelkou Městského kulturního střediska Třebíč Jaromírou Hanáčkovou.

Zajímavostí je jistě skutečnost, že autorem návrhu udělování Dětské Mírové ceny byl teprve šestiletý chlapec. A dodnes děti rozhodují o dalších kandidátech na její udělení. V tom tkví vážnost a výjimečnost ceny, protože právě dětské vnímání je velice citlivé na spravedlivé docenění hrdinství a zásluh o lepší svět. Proto také paní Helena Vaculíková důrazně žádá: "Prosím, ať je hlavně všude uvedeno motto tohoto dětského konání - Každého lze zotročit - jen člověka ne."

K Andělovi pro lepší svět náleží příslušný ručně vyrobený certifikát, kde mimo jiné jsou uvedena jména tvůrců "Toníčka", který je pochopitelně vždy originálem, a právě Kalinův vyráběly děti hned několika národností. Dřevěná plastika anděla získala místo v Kalinově pamětní síni, kde bude po dohodě umístěna nad vchodem, jako ochránce celého prostoru věnovaného památce třebíčského hrdiny. 

Účastníkům slavnostního předání ceny byla věnována nová kniha třebíčské studentky Anety Chytkové nazvaná jednoduše Antonín Kalina. Obzvláště potěšen byl publikací zachycující Kalinův osobní i politický život před válkou, v Buchenwaldu či po válce, ale také třeba osudy několika zachráněných chlapců či provoz nechvalně proslulých lágrů, tajemník Federace židovských obcí v ČR Tomáš Kraus.

František Jůza

FOTO: TREBIC.NEWS - FRANTIŠEK JŮZA

Přidat komentář

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.