0 CZK

Zvýší se komfort spojení mezi Borovinou a centrem města.

"Veřejné osvětlení v Libušině údolí je momentálně ve stádiu stavby," sdělila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová na otázku, proč jinak krásným parkem v současné době neprojdete suchou nohou.

Podél Stařečského potoka, který tudy protéká, jsou prováděny výkopové práce a vzhledem k počasí se lze jen těžko vyhnout bahnitým úsekům, a to i přesto, že půjdete po cyklistické a pěší stezce souběžné s výše položenou silnicí.

"Předpokládaný termín dokončení stavby je 30. listopadu 2017, poté v následujících dnech dojde ke kolaudaci stavby a předání," doplnila mluvčí.

Zda je termín reálný, se může každý přesvědčit sám. Přesto je už dnes vidět, že výsledek i přes zřejmé prodloužení zemních prací bude příjemným vykoupením letitého problému. Ten spočíval zejména v tom, že v úseku mezi Janovým mlýnem a areálem někdejší obuvnické továrny v Borovině nejenže není zpevněná komunikace, ale hlavně tady chybělo osvětlení. Průchod tudy pak byl možný jen pro otrlé. A vezmeme-li v potaz, že nedaleko vyrostl nový Dům dětí a mládeže a lokalita se začíná více osídlovat, a když navíc pod hrází Borovinského rybníka je i část jedné ze středních škol, pak se přímo nabízela otázka, kdy dojde k právě probíhajícím změnám.

Už před časem bylo přislíbeno radnicí, že náprava na sebe nedá dlouho čekat. Letos si účastníci lampionového průvodu, který tudy prošel v den státního svátku 17. listopadu, mohli alespoň na chvíli vyzkoušet chůzi pod novými světly.

"Na prosbu ředitelky DDM Třebíč paní Pavlíčkové a pana starosty města došlo k provizornímu zprovoznění veřejného osvětlení v celém Libušině údolí vzdušným převěsem mezi starou a nově vybudovanou částí, právě k příležitosti lampionového průvodu," říká Irini Martakidisová. "V současné době z důvodu těsného prostorového uspořádání souběžných inženýrských sítí nebylo možné starý a poškozený kabel napájení veřejného osvětlení zachovat a musela být jeho stará část odpojena, proto přestala svítit i nová část osvětlení."

Tolik vysvětlení, proč po zmíněném svátečním průvodu znovu v lokalitě zavládla tma.

"Zhotovitel stavby slíbil provizorní zprovoznění nově vybudované části veřejného světlení převěsem z areálu bývalé továrny BOPO," pokračuje tisková mluvčí. "Zároveň s odpojením starého kabelu došlo i k demontáži starých svítidel. V tomto týdnu dojde k osazení nových stožárů a LED sadových svítidel, jejich zapojení a zprovoznění."

Investorem akce je podle Martakidisové město Třebíč a stavba bude stát přibližně 2 mil. Kč bez DPH. Dočasná neutěšená situace ve schůdnosti oblíbené cesty lesoparkem nebude trvat příliš dlouho.

"Nezpevněná část cesty v Libušině údolí bude plošně opravena na jaře 2018," dodává mluvčí třebíčské radnice. "Bude tam asfaltová mikroemulze, stejně jako je například upravená cesta Terovským údolím nahoru na Terůvky."

František Jůza
FOTO: TREBIC.NEWS - FRANTIŠEK JŮZA

Přidat komentář

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.