0 CZK

Chodník desítky let sloužil lidem. Teď se po něm nesmí chodit.

V přehledu absurdit uplynulého roku by na jedno z předních míst patřilo zřejmě zařadit jednání Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Ta v nedávné době dokončila modernizaci železniční zastávky Třebíč-Borovina. To samo o sobě nastolilo některé otázky, zejména pamětníků doby, kdy zde ještě fungovala výdejna jízdenek a k dispozici byla plnohodnotná čekárna. Nad nedávným rozhodnutím SŽDC však rozum zůstává stát.

Desítky let vede kolem trati mezi blízkým železničním přejezdem a nádražím dlážděný chodník, který nahradil dříve hojně užívanou pěšinku. Nezasahuje do ochranného pásma železnice a zkracoval cestu nejen lidem cestujícím vlakem, ale také třeba obyvatelům staré i novější části Boroviny. Koncem minulého roku se zde objevily nové cedulky. Pravda, nepodepsané, ale dávají tušit, kdo je jejich autorem. Když pomineme právní i mluvnické nedostatky, jejich hlavním důsledkem je značné ztížení dostupnosti nádraží a také zmíněných částí města.

Lidé tudy stejně chodí, protože na nesmysl odmítají přistoupit. Riskují tak, že přijde ještě větší úřední šiml, který nařídí za vstup na zakázané uzemí udělovat třeba pokuty. Někteří se však zákazu ani nestačili všimnout a při oslovení, proč tudy jdou, zůstali v němém úžasu. Reakce pak nejsou ve většině případů publikovatelné, zamítavé kroucení hlavou naopak je výmluvné.

Chodník, patrně v průběhu modernizace nádraží, utrpěl ve své střední části jistou újmu, i tak je ale schůdný. Problém může nastat v souvislosti se zimní údržbou, ale tu tady stejně dlouhé roky nikdo neprováděl. Logickým důsledkem současného stavu je otázka občanů, co na to třebíčská radnice.

Vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Aleš Kratina byl informací o zákazech u borovinského nádraží překvapen. "Ne, nikdo zatím nic neříkal," konstatoval a slíbil se věcí zabývat. Učinil tak neprodleně. "Tabulku osadila SŽDC, správa tratí Jihlava," komentoval první zjištění: "Důvodem je technický stav chodníku a také to, že stavba je položena z větší části právě na pozemku drah." Samozřejmě se hned nabízí úvaha, proč tedy SŽDC v rámci nákladné modernizace železničního svršku a nádraží rovnou nezahrnula do rekonstrukce také tuto komunikaci. V porovnání s již vynaloženými prostředky by obnova chodníku byla zanedbatelná.

Aleš Kratina věc částečně vysvětlil: "Předmětný chodník nebyl nikdy zkolaudován, jde o černou stavbu, postavenou v rámci akce „Z“ v 70. letech minulého století." To je fakt, který jistě nelze pominout. Třebíčskou radnici současný stav rozhodně netěší, vždyť nepříliš dlouhý chodník plní poměrně velkou službu občanům, kterým se při dodržení zákazu cesta k vlaku prodlouží nejméně o půl kilometru. Logika věci silně kulhá.

Nezbývá, než vyčkat. Vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Aleš Kratina slíbil: "My se teď s (místostarostou) Vladimírem Malým sejdeme se zástupci SŽDC a pokusíme se najít schůdné řešení, jak sem znovu oficiálně pustit občany."

František Jůza
FOTO: TREBIC.NEWS - FRANTIŠEK JŮZA

Přidat komentář

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.