0 CZK

Stanislav Vrška představil model Třebíče středoškolákům.

Model města Třebíče, umístěný před vstupem do foyeru divadla Pasáž, doznal v létě rozšíření o dnes již téměř neexistující historickou část Stařečky. Nejen to přivedlo do Pasáže v minulých dnech žáky studující obor cestovní ruch v Obchodní akademii a Hotelové škole Třebíč. Průvodcem jim byl autor jedinečného zobrazení Třebíče, jak vypadala zhruba v polovině devatenáctého století, zdejší modelář Stanislav Vrška.

Ačkoli Vrška celý život zasvětil především letadlům, a to nejen modelům, protože i sám létá, jeho šikovné ruce nakonec stvořily mimo jiné zdařilý model židovské čtvrti, třebíčského zámku a dalších pamětihodností, včetně pražského Strahovského kláštera. V současné době sice připravuje modely letadel pro výstavu plánovanou na příští rok v areálu zámku, která bude věnována válečným letcům z Třebíčska, přesto ale bude pokračovat na modelu města, který ještě doplní o část Jejkova. Více se do výstavních prostor nevejde, nejspíš tak bude jeho několikaleté snažení završeno.

Budování modelu finančně podporovala v době jeho vzniku jedna ze zdejších firem, nedávno však zastupitelé rozhodli o odkoupení celého díla, aby tak zůstalo zachováno i pro další generace.

František Jůza
FOTO A VIDEO: TREBIC.NEWS - FRANTIŠEK JŮZA

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.