0 CZK

Problém nikoli hudební, nýbrž revitalizační.

Někdy před třemi lety byla dokončena revitalizace třebíčského sídliště Za Rybníkem. Tedy dokončena... Dalo by se říci, že utichly stroje a renovace dvou zdejších ulic – Zahraničního odboje a Okružní – byla zkolaudována. Ovšem jenom v té podobě, které se revitalizace dotkla.

Část Okružní ulice před poštou.

Od počátku, kdy sídliště v osmdesátých letech minulého století dostávalo svou konečnou podobu, patřily k Okružní ulici objekty, kde dříve bývalo kulturní zařízení a restaurace, včetně výměníku zajišťujícího přenos tepla z borovinské výtopny. K tomu nejrozsáhlejší parkoviště v místě a obslužný prostor v zadním traktu restaurace a prodejny potravin. Dnes je na místě výměníku autoservis s ubytovnou, namísto kulturního zařízení přibyla pošta a několik podnikatelských subjektů.

Bez komentáře.

Přestože jde o nedílnou součást sídliště, stejně jako bývalá základní a později vysoká škola, do revitalizačních plánů se jaksi komunikace kolem nevešly. Proč, to je tak trochu záhadou. Nabízí se verze o nedostatku prostředků a neurčitý slib, že jednou, až se peníze najdou, bude komplexní revitalizace dokončena.

Parkoviště s dlouho jediným "sportovištěm".

Nesporně došlo k obnově komunikací a reorganizaci parkovacích míst, byť z jednosměrné Okružní ulice se po letech stala zase komunikace obousměrná, v ní byla vyprojektována kolmá stání namísto šikmých, o které občané předtím řadu roků bojovali, a přibyly dvě "stopky" na novém výjezdu ze sídliště. Větším problémem se ale jeví, že už v tomto roce byla Okružní ulice na několika místech rozkopána, neboť se ozvala životnost téměř čtyři desítky let starých rozvodů vody a odpadů.

František Jůza
FOTO: TREBIC.NEWS – FRANTIŠEK JŮZA

Inzerce

Inzerce
Inzerce

Inzerce

Inzerce
Inzerce

Inzerce

Přidat komentář

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.