0 CZK

www.trebic.news

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ MAGAZÍN

Všech pět krajských nemocnic na Vysočině omezilo neakutní péči.

Provoz se přizpůsobuje primárně péči o covid pozitivní pacienty

Jihlava, 14. 10. 2020 • Pět krajských nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina má v současné době z 96 % naplněnu kapacitu covidových JIP lůžek. 34 osob je umístěno na lůžkách s umělou plicní ventilací nebo s ventilací. Počet hospitalizovaných na běžných lůžkách s diagnózou covid je v Kraji Vysočina 194. Podle informací hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka bohužel rostou čísla nakažených zdravotníků, aktuálně jich je ve statistikách evidováno 206.

Omezuje se provoz odborných ambulancí

Pokud jde o sociální služby zajišťované přímo organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina pak 35 klientů má potvrzenou diagnózu covid, celkem 41 zaměstnanců má pozitivní test, další cca padesátka je v nařízené karanténě. Sociálním zařízením bylo podle náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavla Fraňka doporučeno, aby se připravily na krizovou situaci a naplánovaly vzájemné výpomoci a scénáře spolupráce. V případech, kdy by došlo k problémům s personálním zabezpečením v takovém rozsahu, že by nebylo možné zabezpečit péči vlastními silami, vypomůže kraj při hledání dobrovolníků a při vyjednání výpomoci s Armádou ČR, či IZS.

Nemocnice zřizované Krajem Vysočina omezily plánovanou neakutní operativu, omezuje se provoz odborných ambulancí. Akutní neodkladná péče je zachována, provozy nemocnic jsou přizpůsobovány primárně péči o covid pozitivní pacienty. Pacienti (především ti dospělí) jsou žádáni, aby při nutné návštěvě nemocnic omezili přítomnost doprovodu, pokud to dovoluji jejich zdravotní stav. Při pohybu ve veřejných prostorech nemocnic je povinností mít správně nasazenou roušku a chránit si tak ústa i nos.

Nemocnice Nové Město na Moravě přesunula odběrové místo COVID z vnitřní ambulance nemocnice na parkoviště před infekční ambulancí. Test zde, stejně jako v ostatních vysočinských krajských nemocnicích, může absolvovat jen předem objednaný indikovaný pacient (s e-žádankou od lékaře nebo krajské hygieny) nebo samoplátce, každý klient musí mít termín testování potvrzený SMS zprávou. Více informací na lince 564 602 602. Neobjednaní klienti, a to i samoplátci, nemohou být testováni.

Krajský úřad Kraje Vysočina za pomoci Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a obcí s rozšířenou působností distribuoval ochranné pomůcky pro školy a školská zařízení. Na www Kraje Vysočina je zveřejněn seznam 15 škol, které jsou na základě zájmu připraveny poskytnout péči o 3-10leté děti rodičů, kteří vykonávají službu ve vybraných složkách. Kraj Vysočina je připraven tato zařízení dle potřeby vybavit dezinfekčními prostředky. Více informací ZDE.

Budou vytipována minimálně tři ubytovací zařízení na území Kraje Vysočina, jedno pro případné ubytování pozitivních bezpříznakových pacientů, jedno pro negativní klienty z rodin, kde se COVID vyskytl a jedno zařízení záložní. Informace bude k dispozici po určení těchto zařízení a po jejich odsouhlasení Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina.

Stav zásob ochranného materiálu se nemění, nemocnice i sociální zařízení mají pokyn provést revizi a zásoby vést v množství pokrývajícím minimálně měsíční spotřebu.

Krajská hygienická stanice se sídlem v Jihlavě dnes informovala, že oproti minulému týdnu narostl počet pozitivně testovaných o 1615 případů, aktuálně je v regionu 2 762 nevyléčených. Komunitní přenos COVID už hygienici klasifikují na okresech Havlíčkův Brod, Třebíč a Pelhřimov.

Hejtman Kraje Vysočina informoval o možnosti využití statutu nařízené práce, výpomoc bude v případě nutnosti požadována od studentů odborných škol.

Krajské Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina bude od pondělí pomáhat s hromadnými odběry společnost IFCOR.

ILUSTRAČNÍ FOTO
Eva Neuwirthová, oddělení tiskové, odbor sekretariátu hejtmana
ILUSTRAČNÍ FOTO: PIXABAY

KNIHY

STAROSTA JOSEF VANĚK

Knížka autorky Sabiny Lászlové, studentky druhého ročníku Gymnázia Třebíč, shrnuje život starosty…

skladem

STAROSTA JOSEF VANĚK
Cena:
130 CZK

Do košíku

ANTONÍN KALINA

Svět zná jména Nicholase Wintona či Oskara Schindlera, příběhy jejich nesmazatelného podílu na…

skladem

ANTONÍN KALINA
Cena:
120 CZK

Do košíku

POVÍDÁNÍ

Knížka Povídání vyšla v roce 2015 v den sedmnáctých autorčiných narozenin a nabízí rozhovory vedené…

skladem

POVÍDÁNÍ
Cena:
80 CZK

Do košíku

TŘEBÍČSKO

ILUSTRAČNÍ FOTO

Preventivní výměna...

Na jednom z hlavních zařízení primárního okruhu, které jsou v provozu od spuštění elektrárny, energetici provádí mimořádnou údržbu...

Více

NA ELEKTRÁRNĚ KONTROLUJÍ

Na elektrárně kontrolují

Tisíce kontrol zařízení a komponent provádí energetici Jaderné elektrárny Dukovany v rámci právě probíhající odstávky...

Více →

ILUSTRAČNÍ FOTO

Důkladná ochrana elektrárny

Více než 420 zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany využilo nabídku na preventivní očkování proti chřipce, které jim nabídl zaměstnavatel zdarma...

Více →

NÁŠ VÝBĚR

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

TISKOVÉ ZPRÁVY

archív