0 CZK

Podle očekávání a dříve známé koaliční dohody.

Starosta města Třebíče Pavel Pacal.Třebíčané se v úterý 20. listopadu dočkali nové "vlády" na radnici. V náhradním termínu, když původní musel být změněn s ohledem na rozhodování krajského soudu ve věci stížnosti podané jedním z nově zvolených zastupitelů. Soud rozhodl v neprospěch stěžovatele a výsledky říjnových voleb tudíž potvrzeny.

Po nutných procedurálních úkonech, které vedl dosavadní starosta Pavel Janata, došlo ke složení slibu zvolenými zastupiteli. Poté, s krátkou diskuzí inicializovanou opozicí, byl schválen počet členů městské rady, která nyní bude čítat devět zástupců, oproti sedmi v minulém období. Pavel Janata vysvětlil, že někdejší situace byla poněkud odlišná od dnešní, a Třebíč se vlastně vrací k počtu radních dříve obvyklému. Podobně tomu bylo s opozičními připomínkami k navrhovanému počtu tří uvolněných místostarostů. Návrh na ustanovení dvou uvolněných funkcionářů kromě starosty nebyl zastupiteli akceptován.

Opoziční zastupitelé měli taktéž výhrady k navrženému kandidátovi do funkce starosty města. Koaliční uskupení se shodlo na Pavlu Pacalovi a po krátké diskuzi byl Pacal téměř pětasedmdesáti procenty zastupitelů do funkce potvrzen. Prvním místostarostou se stal Miloš Hrůza, do funkce dalších dvou místostarostů byli zvoleni Vladimír Malý a Pavel Janata.

František Jůza
FOTO: TREBIC.NEWS - FRANTIŠEK JŮZA

Inzerce

Inzerce
Inzerce

Inzerce

Inzerce
Inzerce

Inzerce

Přidat komentář

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.