0 CZK

Jako chytrá horákyně si počíná Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)

při provozu nádraží Třebíč a Třebíč - Borovina. Ač Zákon č. 65/2017 Sb. (Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) výslovně v paragrafu 8 odst. 1 písm. c) uvádí, že kouřit se nesmí také "na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy", přímo k takovému protiprávnímu jednání vybízí.

Popelníky v čekárně i na nástupišti

Jak jinak chápat skutečnost, že na příslušných místech jsou sice umístěny tabulky kouření zakazující, avšak tato místa jsou zároveň vybavena popelníky. V případě zastávky Třebíč se to týká i přilehlého dopravního terminálu nebo čekárny v hlavní nádražní budově. Že jsou zde zákonná ustanovení porušována, je vidět na roštech popelníků samotných.

SŽDC nedávno přispěchala s avantgardním řešením desítky let trvajících majetkových a stavebních nesrovnalostí týkajících se přístupové cesty k borovinské zastávce - prostě po ní zakázala chodit. (více zde) Na druhé straně fakticky podporuje nedodržování zákonných ustanovení zakazujících kouření na vymezených místech.

František Jůza
FOTO: TREBIC-NEWS - FRANTIŠEK JŮZA

Přidat komentář

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.