0 CZK

Rozšíření parkoviště bylo zhotoveno před termínem.

Trochu nepochopitelně působí skutečnost, že jedna z třebíčských staveb, byť drobných, byla letos dokončena před plánovaným termínem, aniž o tom byla veřejnost zpravena. Přitom právě možnost zaparkovat byla v minulých dnech skloňována ve všech pádech.

Přibylo patnáct míst.

V těsném sousedství autobusového nádraží tak přibylo patnáct míst tím, že byl zúžen někdejší široký chodník a namísto podélného stání je dnes vyznačeno stání šikmé. To je nesporná přednost a výhoda (která bohužel není aplikována v revitalizovaných sídlištích), ač ani tato úprava se nevyhnula trochu kosmetické vadě. Současná šíře komunikace a délka stání byla vhodná pro zhotovení částečně zvýšeného pásu u chodníku, který by zamezil parkování na chodníku. Tam totiž auta přečnívají, ač koly zůstanou opřena o obrubník. Naštěstí v této lokalitě je chodník pořád dostatečně široký, tak auta nijak nepřekáží a nenarážejí do betonového hrazení jako na druhé straně parkoviště. I tak je poněkud nepochopitelné, proč při stavební úpravě není s podobným řešením počítáno.

Auta přečnívají na chodník, ten je naštěstí pořád dost široký.

Na protější straně se auta často opřou o betonový val.

František Jůza
FOTO: TREBIC.NEWS – FRANTIŠEK JŮZA

Inzerce

Inzerce
Inzerce

Inzerce

Inzerce
Inzerce

Inzerce

Přidat komentář

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.