0 CZK

Vendelín Neopatrný přišel o nohu, v praxi jde ale o život.

Deštěm nepravidelně smáčena, proběhla ve středu 20. září v blízkosti Základní školy v Benešově ulici akce Městské policie Třebíč, Aktivu BESIP, Zdravého města a odboru správních činností Městského úřadu Třebíč, věnovaná žákům prvních tříd, zaměřená na správné chování na přechodech pro chodce. Den předtím už ji absolvovali prvňáčci ze Základní školy T. G. Masaryka.

Dvojice preventistek kriminality z městské policie trpělivě a názorně vysvětlila dětem, za přispění zkušebních komisařů řidičů, jak bezpečně přechody používat. Pracovníci odboru správních činností pak názorně předvedli na nedalekém přechodu pro chodce v Modřínové ulici jak to dopadá, když ani jedna ze stran potkávajících se na komunikaci nedbá dostatečně svých povinností a opatrnosti při pohybu na komunikacích. Prvňáčkům proto důrazně byla vysvětlena nutnost rozhlédnout se před vstupem do vozovky na obě strany, či po které straně přechodu mají přecházet. Jaké následky opomenutí může mít, ukázal Vendelín Neopatrný, který byl na vyznačeném přechodu sražen opakovaně vozidlem řízeným nepozorným řidičem.

Tím se pro tento účel stali zmínění pracovníci správního odboru, zatímco Vendelín Neopatrný je jen figurína. Přesto pohled na srážku chodce s automobilem byl zcela výmluvný a všem přihlížejícím i dětem snad bylo dostatečně jasné, kdo je v tomto případě vítěz a kdo poražený. Paradoxně fingovaná nehoda vyděsila i pracovníka nedaleké lékárny, který se náhodou ocitl u okna ve chvíli nárazu auta do figuríny a jeho první pocit, než zjistil, že jde pouze o ukázku, jak sám přiznal, byl více než nepříjemný.

Školákům snad přišla krátká instruktáž k duhu, a byť nejde takto předjímat, ale pokud některému dítěti možná v budoucnu zachrání život, pak nebyla snaha všech zainteresovaných marná. Padla zde i připomínka, že by nebylo od věci, aby podobné ukázky absolvovali čas od času nejlépe všichni řidiči, anebo alespoň žáci autoškol. Zřejmě je to utopie, bohužel. Nicméně o málo později, když jsem absolvoval cestu od školy v Benešově ulici směrem do Boroviny, potkal jsem Vendelínů Neopatrných hned několik, zatím živých. Tak něco na podobných akcích rozhodně bude. Proto také potěšila zpráva, že podobné preventivní proškolení bude na konci října věnováno taktéž seniorům, kteří tvoří podobnou rizikovou skupinu jako prvňáčci ze základních škol.

František Jůza
FOTO A VIDEO: TREBIC.NEWS – FRANTIŠEK JŮZA

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.