0 CZK

Návrat o sto třicet let zpátky.

Možná od doby, kdy byla v roce 1886 do provozu uvedena trať z Okříšek do Zastávky u Brna, vedla kolem ní v úseku křížení se silnicí I/23 v Třebíčské části Borovina pěšinka ke zdejšímu nádraží. Zhruba o nějakých osmdesát let později zde občané v rámci Akce Z vybudovali plnohodnotný chodník a zvýšili tak komfort přístupu ke stejnojmenné zastávce. Ta naštěstí přežila dodnes, dokonce byla v loňském roce modernizována. Chodník však podle sdělení třebíčské radnice nebyl nikdy zkolaudován a tak vlastně nikomu nepatří, nebo lépe řečeno zde oficiálně ani není.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, rozhodla proto po dokončení modernizace zastávky Třebíč - Borovina o umístění tabulek zakazujících vstup do míst, kudy chodník-nechodník vede (Místo opravy zákaz). Tabulky zároveň informují, že ofociálním přístupem na zastávku je ulice Řípovská. To v praxi znamená cestou zhruba o půl kilometru delší. Není divu, že občané nejsou s takovým rozhodnutím spokojeni.

Místo opravy zákaz

Odbor dopravy třebíčské radnice, vedený Alešem Kratinou, oslovil příslušnou organizační jednotku Správy železniční dopravní cesty, aby se pokusil najít kompromisní řešení. Jak ale vypadá kompromis ze strany státní organizace, vyplývá z odpovědi Ireny Tomšovské z Oblastního ředitelství Brno Správy železniční dopravní cesty. "Tabulka zákaz vstupu byla umístěna v souladu s ustanovením Zákona o drahách č.266/94 Sb. § 4a," píše Irena Tomšovská, a pokračuje: "ST Jihlava na ppč. 536/1 v k. ú. Třebíč, v soupisu DLM, neeviduje žádnou přístupovou komunikaci. Oficiální přístupová komunikace k železniční zastávce Třebíč – Borovina je z ulice Řípovská."

Že chodník nesplňuje dnešní podmínku kolaudace, vědí i na radnici. Půl století to však nikomu nevadilo, navíc kdo jiný by měl mít kromě občanů zájem na co nejvhodnějším přístupu na nádraží, než právě správce trati? Irena Tomšovská připojila radu: "Pokud by Městský úřad Třebíč hodlal investovat finanční prostředky do vybudování oficiálního přístupového chodníku na ppč.536/1 v k. ú. Třebíč, bude nutné celou záležitost projednat se SŽDC s. o. OŘ Brno, Kounicova 26, odborem přípravy staveb a odborem majetkovým."

Staré přísloví říká, že dobrá rada je nad zlato. Své o tom ví jak místostarosta města Třebíče Vladimír Malý, tak vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina. "Čekají nás dlouhá jednání," konstatují shodně nad nastalou situací. Přesto oba deklarují snahu a zájem radnice, aby chodník podél trati sloužil veřejnosti. Proto také slibují, že úřad nechá znovu zaměřit aktuální situaci týkající se dotčených pozemků a poté bude dál jednat.

Lidé cestu kolem trati přes sporný zákaz dále využívají. On také Zákon o drahách č.266/94 Sb. v § 4a, uvedeném Irenou Tomšovskou jako podklad pro umístění zákazových tabulek, připouští výjimku přístupu do ochranného pásma dráhy, jejíž podmínky jsou v místě nejspíš splněny. Zejména, když oba úřady - státní i městský - shodně potvrdily, že tady žádný chodník není. Pouze jakási vydlážděná pěšinka.

Ale to se vracíme do roku 1886.

František Jůza
FOTO: TREBIC.NEWS - FRANTIŠEK JŮZA

DOMŮ

Přidat komentář

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.