0 CZK

www.trebic.news

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ MAGAZÍN

Starosta města Třebíče Pavel Pacal představil programové prohlášení městské rady.

Ambiciózní, avšak reálné a na první pohled i přínosné záměry Rady města Třebíče na období let 2018 až 2020 předložil novinářům starosta města Třebíče Pavel Pacal na pravidelné tiskové konferenci ve čtvrtek 7. března 2019.

Programové prohlášení Rady města Třebíče
Volební období 2018 - 2022
únor 2019

Preambule
Programové prohlášení shrnuje priority pro léta 2018 až 2022. Tento dokument je společnou dohodou politických stran zastoupených v Radě města Třebíče a vychází ze střednědobého finančního výhledu na toto období. Obsahuje patnáct oblastí, na které se chceme zaměřit. Uvedený přehled není absolutním výčtem všech projektů, jedná se o výběr prioritních akcí a aktivit.

Jsme si vědomi toho, že různé skupiny občanů mohou mít odlišné životní potřeby. Ty je potřeba spravedlivě obsáhnout. Harmonický rozvoj města nezávisí jenom na velkých investičních projektech, ale také na spoustě malých, kterým budeme věnovat dostatečnou pozornost a podporu.
Město tvoří především občané, proto budeme klást důraz na otevřenou komunikaci, podporovat diskuzi a tím budovat důvěru občanů v radnici.

Otevřená radnice
Město tvoří především občané a jejich názory jsou pro nás důležité. Chceme, aby město Třebíč bylo příjemné místo pro život. Správa veřejných věcí je podle nás především záležitostí všech občanů města, nikoli pouze vybraných jednotlivců.
Za prioritu proto pokládáme:
• zřízení participativního rozpočtu, čímž dáme přímý vliv občanům na využití 15,5 milionu korun z rozpočtu v průběhu let 20192022
• podporu komunitního plánování a komunikaci s občany na všech úrovních

Energetika a rozvoj regionu
Zajištění dlouhodobého provozu Jaderné elektrárny Dukovany považujeme za zásadní v oblasti energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky a také za klíčové při sociálně-ekonomickém rozvoji regionu a tím i města Třebíče.
Za prioritu proto pokládáme:
• trvající podporu pro výstavbu nových jaderných bloků v Jaderné elektrárně Dukovany

Majetek, finance a infrastruktura
Řádně spravovaný městský majetek znamená udržovanou, upravenou, čistou a bezpečnou Třebíč. Právě takovou, v jaké se dobře žije nám Třebíčanům i našim rodinám.
Za priority proto pokládáme:
• generální opravu Národního domu
• úpravy vnitřních prostor na Fóru
• vybudování nové lávky pro pěší na Polance
• zodpovědnou péči o majetek města a veřejné finance
• postupnou modernizaci veřejného osvětlení

Rozvoj města a územní plánování
Občané, zaměstnavatelé a pořadatelé kulturních, sportovních a společenských aktivit, kteří tvoří město, potřebují mít vhodné podmínky pro bydlení, práci, podnikání a trávení volného času.
Za priority proto pokládáme:
• prodej pozemků pro individuální výstavbu v lokalitě Na Kopcích západ
• výkup, zasíťování a prodej pozemků v průmyslové zóně II. v ulici Rafaelova
• zasíťování a prodej pozemků pro individuální výstavbu v ulici Vltavínská
• revitalizaci Karlova náměstí
• zajištění studie využití prostor autobusového nádraží a jeho okolí
• podporu projektu Smart City

Cestovní ruch, památky UNESCO
Cestovní ruch patří dnes mezi nejvýznamnější odvětví světové ekonomiky, proto si zaslouží pozornost z hlediska strategického rozvoje města. Třebíčské památky UNESCO lákají návštěvníky z celého světa, je však zapotřebí nabídnout i další půvabná místa a atraktivity ve městě.
Za priority proto pokládáme:
• rekonstrukci větrného mlýna
• vnitřní úpravy v zadní synagoze
• řádnou údržbu všech památek v majetku města
• rozšíření podpory pro vlastníky památkových objektů při jejich obnově nejen na území památkové zóny

Kultura
Pro mnohá města je Třebíč vzorem péče o společensko-kulturní záležitosti. Kulturu považujeme za důležitý faktor rozvoje města i společnosti. Budeme aktivně spolupracovat se všemi poskytovateli kultury na území města.
Za prioritu proto pokládáme:
• zvýšení úrovně vánočních trhů
• udržení vysoké úrovně kulturních a společenských akcí

Sport a volný čas
Podporou sportovních a volnočasových aktivit vytváříme podmínky pro zlepšování kvality života a zdraví občanů všech věkových kategorií. Velké sporty a volnočasové aktivity mají v Třebíči skvělé podmínky. Pozornost je však potřeba věnovat i menším sportům a aktivitám. Ty totiž přispívají k pestré nabídce, ze které si pak občané mohou vybírat. Budeme proto spolupracovat s institucemi, spolky i jednotlivci, věnujícími se volnočasovým aktivitám pro všechny sociální skupiny i věkové kategorie.
Za priority proto pokládáme:
• přípravu revitalizace zimního stadionu
• vybudování skate parku a pump tracku
• vybudování in-line dráhy na Bažantnici
• přístavbu hvězdárny - planetárium
• postupnou rekonstrukci koupaliště na Polance
• dokončení generální opravy dřevěné budovy říčních lázní
• vybudování cyklostezky Třebíč – Vladislav
• budování cyklostezek a cyklotras uvnitř města
• rekonstrukci zařízení dětských hřišť a sportovních hřišť

Doprava
Třebíč v posledních letech prochází razantní proměnou dopravní infrastruktury. Dopravní prostupnost města je důležitá nejen pro chod ekonomiky, ale především pro pocit pohodlí a zajištění bezpečnosti občanů i návštěvníků města. Za priority proto pokládáme:
• součinnost města se státem při výstavbě obchvatu města
• výstavbu kruhového objezdu v ulici Rafaelova
• výstavbu kruhového objezdu v ulici 9. května
• výstavbu záchytného parkoviště v ulici Hrotovická
• semafory v křižovatce ulic Hrotovická/Kosmákova
• kruhový objezd v křižovatce Velkomeziříčská, Cyrilometodějská a Brněnská
• plošné opravy silnic ve městě
• parkoviště v ulicích Revoluční, Lavického, Jindřichova
• výstavbu nových chodníků
• zpracování Plánu udržitelné mobility
• propojování všech druhů dopravy pro co nejkomfortnější cestování obyvatel města

Zaměstnanost a podnikání
Dostatek práce, perspektiva pro mladé, dostupnost služeb a srozumitelná pravidla pro podnikatele a živnostníky jsou zásadní oblasti, na které se v tomto volebním období zaměříme.
Za priority proto pokládáme:
• podporu technického vzdělávání
• udržování dobré spolupráce s místními firmami a Okresní hospodářskou komorou Třebíč

Školství a vzdělávání
Kvalitní vzdělávání chápeme jako investici do budoucnosti našich dětí. Školy musí být dostupné, otevřené a moderní. Budeme podporovat pedagogy tak, aby se mohli plně soustředit na vzdělávání a výchovu žáků a zajistíme odpovídající podmínky jak pedagogům, tak žákům.
Za priority proto pokládáme:
• přístavbu kuchyně mateřské školy v ulici Hanělova
• zateplení mateřských škol Hanělova, Palackého, Demlova, Obránců míru
• rekonstrukci hřiště při ZŠ Horka Domky
• rekonstrukci knihovny v ulici Hasskova

Sociální oblast a prorodinná politika
Klademe důraz na zlepšování podmínek života znevýhodněným menšinám, handicapovaným a seniorům. Péči a podporu si jednoznačně zaslouží děti i mladé rodiny. Budeme podporovat činnost neziskových organizací působících v oblasti sociálních služeb a tím se spolupodílet na řadě sociálních aktivit.
Za priority proto pokládáme:
• rekonstrukci rampy na stomatologické poliklinice
• finanční podporu Akademie pro seniory při ZUŠ Třebíč
• výstavbu sociálních a startovacích bytů
• přípravu na výstavbu nového domu se zvláštním určením (DPS)

Veřejná zeleň
Uvědomujeme si, že městská zeleň je důležitou součástí zdravého života ve městě. Budeme se o ni zodpovědně starat a přistupovat k ní tak, abychom ji mohli předat našim dětem.
Za priority proto pokládáme:
• revitalizaci parku Na Hrádku
• odbahnění rybníka Lubí
• rekonstrukci zámeckého parku
• řízenou výsadbu nových stromků v městských lesích

Veřejná prostranství, čistota a úklid města
Zajistíme pravidelnou údržbu a čistotu veřejných prostranství. Budeme dále motivovat občany k třídění odpadu a udržíme přijatelnou výši poplatku za svoz komunálního odpadu
Za priority proto pokládáme:
• stavební úpravy ulic Chelčického, Křižíkova, Okružní, Nové Dvory – východ, Nerudova
• vybudování nových kontejnerových stání na tříděný odpad
• vybudování podzemních kontejnerových stání na tříděný odpad

Bezpečnost
Třebíč patří k městům s nejnižší mírou kriminality, zasadíme se o to, aby tato situace zůstala. Budeme podporovat programy a akce zaměřené na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci.
Za priority proto pokládáme:
• rozšíření městského kamerového dohledového systému
• zřízení digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Třebíč

Místní části
Místní části jsou nedílnou součástí Třebíče a tvoří s ní vzájemně provázaný celek. Občané místních částí mají právo na stejnou kvalitu služeb jako občané města.
Za priority proto pokládáme:
• zvýšení množství finančních prostředků na rozvoj místních částí
• pokračování akce Odkanalizování místních částí
• zřízení víceúčelového hřiště v Pocoucově
• přístavbu kulturního domu ve Slavicích
• výměnu oken v kulturním domě v Pocoucově
• rekonstrukci kaple ve Slavicích
• Nákupy dopravních automobilů pro dobrovolné hasiče v Pocoucově, Sokolí a Ptáčově.
• opravy silnic v Budíkovicích a Pocoucově a Račerovicích
• odbahnění rybníků v Pocoucově a v Ptáčově

Mgr. Pavel Pacal
Miloš Hrůza
Ing. Pavel Janata
Vladimír Malý
Milan Zeibert
Bc. Jan Burda
Martina Bártová
Ing. Zuzana Kratochvílová
MUDr. Svatava Křížová

V Třebíči 4. března 2019

František Jůza
s použitím materiálů MÚ Třebíč
VIDEO: TREBIC.NEWS - FRANTIŠEK JŮZA

Pole s hvězdičkou * jsou povinná.

Přidat komentář

Přehled komentářů

    Napište první komentář!

KNIHY

ANTONÍN KALINA

Svět zná jména Nicholase Wintona či Oskara Schindlera, příběhy jejich nesmazatelného podílu na…

skladem

ANTONÍN KALINA
Cena:
120 CZK

Do košíku

POVÍDÁNÍ

Knížka Povídání vyšla v roce 2015 v den sedmnáctých autorčiných narozenin a nabízí rozhovory vedené…

skladem

POVÍDÁNÍ
Cena:
80 CZK

Do košíku

STAROSTA JOSEF VANĚK

Knížka autorky Sabiny Lászlové, studentky druhého ročníku Gymnázia Třebíč, shrnuje život starosty…

skladem

STAROSTA JOSEF VANĚK
Cena:
130 CZK

Do košíku

TŘEBÍČSKO

EDU CELKOVÝ POHLED

V EDU obnovili výrobu...

ČEZ právě ukončil odstávku pro plánovanou výměnu paliva a obnovil výrobu elektřiny na čtvrtém bloku Jaderné elektrárny Dukovany...

Více

EDU SVÍTÍ MODŘE

Modrým nasvícením...

Obě jaderné elektrárny Dukovany i Temelín se společně s dalšími regiony ČEZ připojí ke kampani „Česko svítí modře“...

Více →

REALIZACE SPOUŠTĚNÍ RÁMU NA SNÍMÁNÍ

Pilotní projekt kontroly...

Odborníci z JE Dukovany pomocí speciálního snímacího zařízení, provedli pilotní kontrolu korozivzdorné (nerezové) výstelky ...

Více →

NÁŠ VÝBĚR

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

PODCASTY

  • Podklášteří

    21. 3. 2021

    Podívejme se na Podklášteří očima doktora Františka Dvorského, středoškolského profesora, přírodovědce a vlastivědného pracovníka. Vrátíme se však do roku 1906, kdy Musejní spolek vydal pod Dvorského redakcí místopis Vlastivěda moravská...

Archív