0 CZK

Příprava tématu zabrala Rudolfu Fišerovi celé léto.

Nejen senioři, kterým primárně je určen cyklus vdělávání připravovaný Městskou knihovnou v Třebíči, se v pondělí 4. září sešli na přednášce PhDr. Rudolfa Fišera, CSc. Renomovaný třebíčský historik a pedagog se tentokrát věnoval tématu nazvanému "Šlechta. Urozenost a stav", které samo o sobě je oříškem k dlouhému bádání. To ale pro Rudolfa Fišera nebyl problém. Ten nastal ve chvíli, kdy musel vtěsnat "učební látku" do tříhodinového limitu, vymezeného pro předání svých vědomostí o šlechtě v regionu.

Nebyl by to však zkušený někdejší vysokoškolský a středoškolský učitel, kdyby si neporadil. Výsledkem jeho poctivé letní přípravy byla hodnotná přednáška, při které posluchači v hudebním oddělení knihovny ani na chvíli neztratili pozornost. U Fišerových přednášek to ani nejde, a co víc, i pouhý laik se snadno orientuje ve výkladu a odnese si proto znalosti a informace, které by jinak jen těžko někde našel.

Rudolf Fišer se za léta, kdy přednáší nejen seniorům, ale kterého si naopak často přijdou poslechnout třeba současní studenti se zájmem o historii města Třebíče i obecnou, je oblíbeným znalcem dějin, zejména pak oblasti středověku, s neobyčejně vysokým kreditem. Významným způsobem také přispěl k zapsání zdejších dvou památek do prestižního seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Úspěšně pak publikoval řadu knih věnovaných nejen třebíčským dějinám, na dalších mnoha se autorsky podílel.

František Jůza

FOTO: TREBIC.NEWS - FRANTIŠEK JŮZA

Přidat komentář

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.