0 CZK

Sucho v lesích devastuje lesní porosty

Lesy, tak jako i ostatní část krajiny, trpí nedostatkem vláhy. Deficit z předchozích let se prohloubil. Sucho dolehlo nejen na smrk, ale i ostatní dřeviny. Markantně se projevuje například na borovici, která v jižní a jihovýchodní části kraje hyne ve stovkách. Není to však jediná dřevina, která se potýká s problémy. Pozornost na sebe strhávají usychající jedle nebo duby.

Největší problémy, s ohledem na jeho zastoupení v porostech Vysočiny, jsou však stále na smrku. Zrovna v současné době se projevuje důsledek druhého rojení, kde kůrovci dokončují pod kůrou vývoj. Intenzivně tak opadává kůra a probíhají barevné změny na jehličí, které rezaví nebo již také opadalo.

 „Takové stromy je třeba intenzivně vyhledávat a zpracovávat tak, aby brouci nestihli dokončit vývoj a rozlétnout se do okolí a napadnout další stromy. Jedině tímto způsobem, a za pomocí zlepšení vláhových poměrů, je možné zastavit šíření kůrovců," upozornil Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

 V opačném případě se vlastníci vystavují, vzhledem k porušení zákona o lesích, uložení sankce a nejen to, kůrovci napadené dřevo se mnohem hůře, oproti zdravému dřevu, uplatňuje na trhu. Je zpeněžitelné za výrazně nižší cenu a v současné době se stává téměř neprodejným.   

Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava

ILUSTRAČNÍ FOTO: PIXABAY

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.