0 CZK

Židovský svátek Chanuka připomněla oslava v Zadní synagoze.

Chanuka nebo také svátek světel, oslavuje vítězství Makabejských nad helenizovanými Syřany. Co na tom, že jeho historie se začala psát kdesi ve 2. století před naším letopočtem? Židé tehdy slavně zvítězili v bitvě u Bejt Cur nad výraznou přesilou a když chtěli v druhém jeruzalémském chrámu zapálit menoru, tedy sedmiramenný svícen, zjistili, že jim zbyl pouhý jeden džbánek olivového oleje s pečetí velekněze. Ten stačí na jediný den, zatímco výroba nového oleje trvá osm dní.

Svátek světel v synagoze

Přesto naplnili kelímek svícnu a olej zapálili. Vydržel hořet potřebných osm dní, a tak byla tato událost později vysvětlována jako zázrak. Dnes se tedy na chanukii zapalují svíčky osmi ramen v řadě, zatímco svíce na odděleném devátém rameně je považována za pomocnou, tzv. šamaš. Slouží k zapálení ostatních svící, které by se neměly zapalovat například zápalkami. Chanukia by měla být umístěna nejlépe u vchodu do domu, anebo v okně.

Svátek světel v synagoze

V třebíčské Zadní synagoze, která je součástí památek zapsaných v seznamu UNESCO, připravilo Městské kulturní středisko Třebíč chanukovou oslavu v předvečer svátku, v sobotu 1. prosince. Odpoledne proběhla přednáška o výrobě košer kávy, spojená s příslušnou ochutnávkou. V podvečer pak pracovníci zdejšího infocentra nachystali kostýmované prohlídky Domu Seligmanna Bauera. Za svitu svíček návštěvníci procházeli starou židovskou domácností a postupně se seznamovali s biblickým příběhem z knihy Júdit, provázeni dobrým duchem židovské čtvrti. Nakonec si mohli v synagoze zahrát typické židovské hry, například s drejdlem, a také se náležitě občerstvit.

Nově se v rolích někdejších obyvatel Židovského města představili ti, kdo tady denně provázejí stále větší počet turistů či Třebíčanů. Netradiční zážitek si tak odnášeli nejen návštěvníci prohlídek a je třeba říci, že se ochotníci, kterými se na chvíli průvodci stali, vypořádali se svou rolí se ctí.

František Jůza
FOTO: TEBIC.NEWS - FRANTIŠEK JŮZA

Inzerce

Inzerce
Inzerce

Inzerce

Inzerce
Inzerce

Inzerce

Přidat komentář

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.