0 CZK

Obchodní akademie a Hotelová škola v Třebíči má novou tělocvičnu

Na ulici Tomáše Bati v Třebíči postavil Kraj Vysočina prototyp ideální tělocvičny 21. století – s minimálními provozními náklady, ekologickým provozem, maximálním využitím vzdáleného ovládání provozu a respektující stavební linii a možnosti vybraného pozemku. „Stavba přišla Kraj Vysočina na téměř 40 miliónů korun a stane se s největší pravděpodobností vzorem pro ostatní budoucí krajské stavby obdobného charakteru,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku a financí Josef Pavlík. Novou tělocvičnu bude užívat pro účely výuky hodin tělocviku a zájmové pohybové činnosti Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč.„Tělocvična Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíči, zapuštěná do přilehlého svahu, disponuje sálem o rozměrech 37 x 17 m, díky vysokému stropu je vhodná pro provozování veškerých míčových her, podlaha je pokryta sportovním marmoleem na vícevrstvém roštu, povrch je tedy maximálně odolný a ohleduplný ke sportujícím. Tělocvična byla navržena především pro výuku tělesné výchovy, nejedná se tedy o prvoplánovitou stavbu vrcholového sportoviště,“ upozorňuje radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová. Do interiéru bylo instalováno větrání se zpětným získáváním tepla, škola tak ušetří, neboť získá zpět až 90% tepla. Tento trend je považován za ideální do budoucna, vzduchotechnika reaguje na aktuální koncetraci CO2 a veškeré systémy a ovládání je možno řídit i vzdáleně přes počítač. Osvětlení sálu je úsporné a jeho intenzita může být plynule regulována, okna jsou oboustranně stíněna venkovními žaluziemi a vnitřními roletami. Tělocvična nabízí cvičebními prvky, které škola pro výuku potřebuje – šplhadla, hrazdy, kruhy, koše na basket atd., vybavení tělocvičny, umístěné ve velké nářaďovně, škole zakoupil také dodavatel stavby - společnost Starkon. Kapacita šaten byla navržena tak, aby se zde mohly střídat vždy dvě skupiny, celý objekt je bezbariérový. Se sousední budovou spojuje tělocvičnu průchozí koridor. Práce na tělocvičně zahájil Kraj Vysočina v lednu 2016.V rámci stavby nové tělocvičny vyřešil Kraj Vysočina i nakládání s dešťovými vodami, které jsou zadržovány a slouží pro závlahu zeleně kolem školy. V rámci stavby nechal Kraj Vysočina provést i náhradní výsadbu zeleně. V Třebíči v lokalitě ulice Manželů Curieových a v blízkosti tělocvičny bylo vysazeno osmdesát mladých buků a tisů.

Pavel Čermák, odbor majetkový
Krajský úřad Kraje Vysočina

FOTO: ARCHIV KÚ KRAJE VYSOČINA

Přidat komentář

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.