0 CZK

Ve zbytečně nastalém problému mají všichni pravdu. Tu svou.

Nesouhlas města se změnou jízdních řádů kraj ignoroval, namítá třebíčská radnice.

Problém se zajížděním-nezajížděním linkových autobusů na autobusové nádraží, který vůbec nemusel nastat, kdyby byl od samého začátku řešen s chladnou hlavou, má další pokračování. Třebíčská radnice se důrazně ohradila proti rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, které umožnilo koncernu ICOM změnit jak jízdní řády, tak místa zastávek svých autobusů. Dodejme, že ze dne na den a ještě v době státního svátku. Tím se stalo, že veřejnost nebyla o změnách včas informována. Na druhé straně, pochybnost již dříve vzdbudilo překotné výběrové řízení na provozovatele autobusového nádraží, vyhlášené městem Třebíč.

Více v článku zde ⇒

Třebíčská radnice k nastalé situaci vydala v úterý 21. listopadu 2017 tuto tiskovou zprávu:

"V pondělí 20. listopadu přestaly některé autobusy společnosti TRADO BUS a ICOM zajíždět na autobusové nádraží v Třebíči. Ačkoli v uplynulých dnech proběhlo několik jednání s dopravcem i Krajem Vysočina, město Třebíč nemělo žádné informace, že ke změně jízdních řádů v pondělí dojde.
Se změnou provozovatele autobusového nádraží letos v září vznikly dominantnímu dopravci, který má s Krajem Vysočina uzavřenou smlouvu o dopravní obslužnosti kraje, náklady navíc, které kraj není ochoten kompenzovat a platbu na veřejnou dopravu navýšit. Důsledkem je snaha dopravce na autobusové nádraží nezajíždět a zastavovat na zastávkách městské autobusové dopravy. Město k celkem 39 žádostem Kraje o vyjádření k řízení o změně licence (zastavování autobusů na zastávkách MAD) vydalo 39 nesouhlasných stanovisek s odůvodněním nesouhlasu.

V rámci úsilí o řešení situace se radnice účastnila několika jednání jak s Krajem Vysočina, tak s dopravcem TRADO BUS, a předložila jim návrh možného řešení. Město jedná také se stávajícím provozovatelem autobusového nádraží, firmou TREDOS, že od něj provozování autobusového nádraží převezme. Tento krok umožní snížit poplatek za vjezd a za užívání nádraží pro dopravce na hodnotu, která pokryje provozní náklady nádraží a nezbytný rozvoj. TREDOS totiž není v systému veřejné dopravy zapojen, což neumožňuje kompenzaci nákladů od Kraje.

TRADO BUS i Kraj Vysočina jsou s veškerými kroky města seznámeni a jsou účastníky veškerých jednání, přesto Kraj navzdory nesouhlasným stanoviskům města umožnil dopravci změnit licence a jízdní řády. Město s tímto postupem zásadně nesouhlasí. Trvá na tom, že linkové autobusy mají v první řadě zajíždět na autobusové nádraží a usiluje o zachování těchto podmínek.

Radnice podá na Ministerstvo dopravy podnět k přezkumu postupu Krajského úřadu v řízení o změnách licencí příměstské autobusové dopravy."

Příslušné dokumenty týkající se ve zprávě zmíněných zamítavých stanovisek jsou umístěny na městském webu zde:

Zamítavá stanoviska k umístění zastávek ⇒

Prázdné autobusové nádraží je raritou

Jak bude probíhat další pohyb figur po šachovnici, nelze úplně přesně odhadnout. Znovu však můžeme konstatovat, že nepříjemný mat zatím dopadl na občany, kteří jsou na veřejné dopravě závislí. Kdy, jestli vůbec, dopadne také na chybující politiky či úředníky, které si občané platí, je vysoko ve hvězdách.

František Jůza
ILUSTRAČNÍ FOTO: TREBIC.NEWS - FRANTIŠEK JŮZA

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.