0 CZK

Svátek světel byl letos určen především dětem.

Velmi zjednodušeně řečeno je židovský svátek chanuka, známý také jako svátek světel, připomínkou, kdy Makabejští úspěšně ve 2. století př. n. l. povstali proti Antiochovi IV. Epifanovi. Tehdy byl druhý Chrám znovu vysvěcen a menora, pro kterou Židé našli olej na jediný den, hořela po osm dní. Proto svátek také připomíná zázrak oleje. To má souvislosti dodnes, v rámci chanuky se například připravují jídla smažená na oleji, třeba bramboráčky či koblihy.

Na druhé straně není pravdou, že by chanuka představovala obdobu křesťanských Vánoc, byť se slaví v období adventu. A sami Židé ani chanuku za Vánoce nepovažují. Zapalují však svíce, přičemž na začátku svátku by měla být zapálena jedna svíce a každý následující večer by se měla další svíce přidávat. Chanuka se samozřejmě slaví právě osm dní.

V třebíčské Zadní synagoze si svátek připomněli v sobotu 9. prosince a chanuka letos patřila především dětem. Na osmi stanovištích umístěných jak v synagoze, tak ve vedlejším Domě Seligmanna Bauera, připravených pracovníky zdejšího turistického a informačního centra, plnili návštěvníci úkoly související s historií svátku světel. Na konci soutěžní cesty je čekala odměna - kobliha a čerstvý bramboráček, u jehož výroby dokonce mohli asistovat. Cestou si navíc mohli vyzkoušet židovské tance, když instruktory zde byli členové tanenční skupiny Yocheved, působící v rámci Základní umělecké školy Třebíč.

František Jůza
FOTO: TREBIC.NEWS - FRANTIŠEK JŮZA

FOTOGALERIE

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.