0 CZK

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Třebíči žádá všechny občany o dodržování vodního zákona. Nedostatek deštivých srážek z letošního jara i začátku léta zapříčinil pokles hladin vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Třebíč, některé toky dokonce vysychají.

„Toto opatření vodoprávního úřadu znamená, že se nesmí čerpat voda z vodních toků a nádrží. Žádáme tímto občany, aby nezalévali zahrady, hřiště ani trávníky, nenapouštěli vodu do zásobních nádrží ani bazénů, nemyli auta a obecně neplýtvali vodou pitnou, ani vodou z domovních studní,“ upozornil starosta města Pavel Janata.


Vodoprávní úřad bude v následujících týdnech provádět zvýšenou kontrolní činnost na všech vodních tocích a nádržích.


„Při nehospodárném nakládání s povrchovými vodami může docházet k ohrožování veřejného zájmu. To znamená, že může dojít k ohrožení vodních organismů, ryb i k ohrožení funkce vodního toku, vlivem kyslíkového deficitu,“ popsal další problém při nedostatku vody vedoucí odboru životního prostředí Pavel Vosátka.


V případě, že by v nadcházejícím období došlo k dalšímu zhoršení stavu vody, případně k nedostatku vody nebo k ohrožení zásobování obyvatel pitnou vodou, potom bude nakládání s vodou vodoprávní úřadu dále omezovat, nebo i zakazovat.

Irini Martakidisová

FOTO: PIXABAY

Přidat komentář

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.