0 CZK

Třebíč si připomíná Den válečných veteránů.

Zatímco třeba v krajském městě Jihlavě proběhl k připomínce válečných veteránů pietní akt s účastí veřejnosti, v Třebíči se v posledních letech radnice uchýlila k položení věnce v místě loni opraveného pohřebiště na Starém hřbitově, letos to bylo v pátek 9. listopadu nejmenovaným představitelem města, aniž by o tom byla dopředu veřejnost informována. Jinak se ve světě připomíná Den veteránů anebo Den vzpomínek, přičemž míří ke dni 11. listopadu, kdy před sto lety, 11. 11. v 11 hodin vstoupilo v platnost příměří, podepsané téhož dne v 5.05 hodin, a skončila Velká neboli světová válka, jak byla nazývána až do roku 1939. Symbolem významného dne je květ vlčího máku.

Vzpomínka téměř utajená.

V 11 hodin se v Třebíči rozeznívají zvony baziliky sv. Prokopa, to proto, že k uctění památky válečných veteránů se připojila také římskokatolická církev, farnost Bazilika. Pokud jde o padesát náhrobků na třebíčském hřbitově, ty připomínají vojáky, kteří zemřeli ve zdejším lazaretu, pomník v sousedství pak slouží jako vzpomínka obětem první i druhé světové války.

Vzpomínka téměř utajená.

Poněkud smutná je skutečnost, že se často zapomíná na veterány válečných konfliktů současné doby. Naopak ve světě požívají náležité úcty a pro nás je snad alespoň potěšitelné, že 11. listopadu vzpomenou naši váleční veteráni svých padlých kolegů na londýnském pohřebišti, a to se všemi poctami, mimo jiné za účasti zástupců britské královské rodiny. V delegaci jsou také třebíčští účastníci.

František Jůza
FOTO: TREBIC.NEWS – FRANTIŠEK JŮZA

Inzerce

Inzerce
Inzerce

Inzerce

Inzerce
Inzerce

Inzerce

Přidat komentář

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.