0 CZK

Novela zákona o silniční dopravě sjednocuje právní postup povolování označení zastávek dopravní značkou zastávka.

Koncem roku 2017 došlo k novele zákona o silniční dopravě, která sjednocuje postup při označování zastávek veřejné linkové dopravy. Novela zákona o silniční dopravě uvádí, že veškeré zastávky před užívané před 4. 10. 2017 se berou jako za stanovené dle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Na základě dané právní úpravy jsou správci pozemních komunikacích povinni udržovat dopravní značení označující zastávku veřejné hromadné linkové dopravy. Současně z daného vyplývá, že dopravní značkou označující zastávku musí být označeny všechny odjezdové hrany v jednotlivých zastávkách.

Dosavadní značení zastávek

Do účinnosti novely zákona o silniční dopravě vznikalo označení zastávky dvojím způsobem. Buď formou stanovení dopravního značení dle zákona o provozu na pozemních komunikacích anebo dle zákona o silničním provozu. Nově je možno označení zastávky realizovat jen v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. V následujících letech bude postupně na území Kraje Vysočina docházet k výměně nebo doplnění dopravních značek označující jednotlivé odjezdové hrany v zastávkách. „Jen v letošním roce na výměnu, obnovu i na označení nových zastávek uvolní Kraj Vysočina pět miliónů korun. V současné době je v regionu 2872 zastávek, většina z nich funguje obousměrně. Naše silničáře tedy čeká hodně práce,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Hyliš.

Už nyní dochází v terénu u konkrétních komunikací k lokalizaci téměř všech odjezdových hran na zastávkách. Ty budou muset být v následujících letech postupně označeny novou dopravní značkou, změní se i způsob vylepování jízdních řádů a informací o linkách.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KÚ Kraje Vysočina
FOTO: ARCHIV KÚ KRAJE VYSOČINA

Domů

Přidat komentář

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.