0 CZK

DOPORUČENÉ ZPRÁVY   NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY          FOTOGALERIE   TŘEBÍČ VE FOTOGRAFII          TISKOVÉ ZPRÁVY   VÝBĚR  ZPRÁV A ZAJÍMAVOSTÍ          INFOBOX   INFOBOXY

O vesmíru
O vesmíru

Trojice studentů, Marek, Kristýna a Martin, zahájila ve čtvrtek 12. září cyklus přednášek v Městské knihovně v Třebíči, tentokráte věnovaných "vesmírným" otázkám. Odborná, avšak díky mladým autorům laicky srozumitelná témata...

Výtvarné...

V třebíčské Galerii Malovaný dům byla ve středu 4. září 2019 zahájena výstava......

FOTOGALERIE   FOTOGALERIE

INFOBOXY   INFOBOXY

Leták s informacemi o novém dopravním uspořádání je lživý. V pátek 13. září dostali pracovníci Městského úřadu v Třebíči informaci, že po městě je roznášen leták s informacemi o novém dopravním uspořádání v části města Podklášteří. Městský úřad se od tohoto letáku distancuje. Leták není informačním materiálem města Třebíče, je nepravdivý. V roce 2018 nechal Odbor dopravy a komunálních služeb zpracovat studii zjednosměrnění vybraných ulic na Podklášteří s cílem vytvořit legální parkovací stání a zvýšit bezpečnost v této lokalitě. Tato studie byla v prvním pololetí tohoto roku projednána na veřejném setkání s občany, kde byly vzneseny připomínky. „Následně jsme zpracovali úpravu této studie se zapracováním připomínek občanů a na začátku letošního září ji rozeslali občanům, kteří o ni projevili zájem. Někdo zřejmě použil mapku z této studie a doplnil ji vlastním textem, který je nepravdivý,“ upozornil starosta města Pavel Pacal a dodal, že město zvažuje podat trestní oznámení na neznámého pachatele za šíření poplašné zprávy. Město nehodlá měnit cokoli ve stávajícím stavu, tedy nebude nic zakazovat. Mapka je ukazatelem dopravní situace po provedeném zjednosměrnění vybraných ulic. Fialové označení na mapce neznamená zákaz parkování, ale zachování stávajícího stavu. „Radnice připravuje novou koncepci parkování ve městě, jejíž nedílnou součástí bude i zjednosměrňování vybraných ulic tak, aby parkování bylo dostupné a bezpečné pro občany našeho města. O všech změnách občany průběžně a včas informujeme oficiálními informačními kanály města jako je Třebíčský zpravodaj, městský web a facebook,“ doplnil Pavel Pacal. (Tiskové oddělení MěÚ Třebíč)
Vratné kelímky se Třebíči osvědčily. Město Třebíč testovalo při srpnových Slavnostech tří kápí použití vratných zálohovaných kelímků. Vratná záloha ve výši 50 korun byla vyplacena při vrácení kelímku. Z 10 tisíc kelímků si jich návštěvníci slavností ponechali 1.600. „Lidé si kelímky nechávali jako suvenýr. Nedivím se, grafická podoba se hodně vydařila. Na kelímcích jsou vyobrazené třebíčské památky a vypadají moc hezky,“ popsal kelímky starosta města Pavel Pacal. „Není to ale jen o vydařeném designu. Použití vratných kelímků pro městské slavnosti se osvědčilo i z ekologických a praktických důvodů. Ušetřili jsme neuvěřitelných 15.322 plastových obyčejných kelímků, které mimochodem v tomto množství váží více než 110 kilogramů. Tedy sečteno, nemusíme zatěžovat přírodu metrákem plastu. Koše na odpadky byly poloprázdné a celé prostranství Podzámecké nivy, kde se slavnosti odehrávaly, bylo mnohem čistší, než v minulých letech, kdy se jednorázové kelímky povalovaly všude,“ ocenil dále testování vratných kelímků starosta Pacal a dodal, že město bude vratné kelímky využívat i na dalších připravovaných akcích. Například 14. září na Bramborobraní a 28. září na rodinném festivalu Den města. (Tiskové oddělení MÚ Třebíč)
Se začátkem podzimu změní portál trebic.news tvář, proběhne také obsahová úprava. Tak se v průběhu září může stát, že vždy na několik hodin nebude stránka dostupná, protože vše probíhá za provozu, zpravidla však v nočních hodinách.
Kulturní a společenský magazín Trebic.news najdete také na sociálních sítích Twitter a Facebook, viz odkazy v levé liště.

VÝBĚR TISKOVÝCH ZPRÁV   VÝBĚR TISKOVÝCH ZPRÁV A ZAJÍMAVOSTÍ

Kouzlo přírody...

Jaroslav Hedbávný slaví životní jubileum a při té příležitosti byla zahájena výstava...

Gymnazistka natáčela s Motlem

Na konci minulého roku vyšla knížka Sabiny Lászlové shrnující dosud téměř zapomenutý příběh o prvorepublikovém třebíčském starostovi Josefu Vaňkovi. Bylo to vůbec poprvé, kdy někdo jeho úspěšné působení v čele radnice zpracoval...

TŘEBÍČ VE FOTOGRAFII   TŘEBÍČ VE FOTOGRAFII

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY   NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY    DOMŮ   NAHORU

 • Pro záchranu životů

  Celkem pět automatizovaných externích defibrilátorů převzali zástupci velkých sportovních organizací...

  20.9.2019 | Rubrika: AKTUÁLNĚ | Komentářů: 0

 • U nemocnice v termínu

  Už při letmém pohledu na stav opravovaného přemostění u třebíčské nemocnice je zřejmé...

  18.9.2019 | Rubrika: AKTUÁLNĚ | Komentářů: 0

 • Nás se to týká

  Kolikrát jste si řekli, "že se z toho zblázníte"? Nebo něco podobného...

  18.9.2019 | Rubrika: AKTUÁLNĚ | Komentářů: 0

 • Aktuality Městské policie

  V sobotu 7. září večer přijali strážníci žádost o pomoc od 24letého muže z Třebíče, který byl údajně napaden...

  16.9.2019 | Rubrika: AKTUÁLNĚ | Komentářů: 0

 • Každé místo se počítá

  O tom, že parkování v centru města Třebíče nebo alespoň v blízkém dosahu, je mnohdy jen sázkou...

  16.9.2019 | Rubrika: AKTUÁLNĚ | Komentářů: 0

 • O vesmíru

  Trojice studentů, Marek, Kristýna a Martin, zahájila ve čtvrtek 12. září cyklus přednášek v Městské knihovně...

  15.9.2019 | Rubrika: AKTUÁLNĚ | Komentářů: 0

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.