www.trebic.news

kulturní a společenský magazín

Energetici z dukovan vysadili téměř 1500 sazenic letních dubů

V pátek 10. listopadu brzy ráno odhodlaně nastoupili dukovanští pracovníci a vysadili na 1 480 sazenic letních dubů v lokalitě Heraltice. Opakovaně se vrátili na toto místo z důvodu důležité vodohospodářské funkce lesů v této oblasti na Vysočině.

Dobrovolnické dny organizuje Skupina ČEZ pro své zaměstnance dlouhodobě

Již počtvrté se dukovanští energetici vydali sázet stromy do lokality Heraltice na Vysočině. Výsadba v ochranném pásmu vodního zdroje Heraltice vždy probíhá za dohledu odborníků pro správnou obnovu lesa. Základním cílem je tvorba smíšených porostů se zastoupením širokého spektra dřevin plnících očekávané funkce lesa.

„Aby bylo docíleno co největší stability, snažíme se vysazovat široké spektrum lesních dřevin. Dnes jsme vysazovali s dukovanským pracovníky letní duby, které nejvíce zadržují vodu v půdě. Postupně se do této lokality dosazují další stromy a tím docílíme pestré druhové skladby, tak aby byl les odolnější zdejším klimatickým podmínkám a další generace nemusely čelit žádným kalamitám,“ říká místní revírník David Horký. „Energetici z Dukovan jsou už známí svým odhodláním zabrat v práci a udělat ji pečlivě. Jsou pro naše lesy přínosem,“ dodává David Horký.

Dobrovolnické dny organizuje Skupina ČEZ pro své zaměstnance dlouhodobě. Každoročně se jich účastní stovky zaměstnanců napříč všem profesím, které lze v elektrárně najít. „Pravidelně chodíme s bráchou sázet stromy, od mládí máme vztah k přírodě, organizuje pro děti letní tábory,“ říká Martin Petržela, systémový inženýr, který má na starosti primární okruh Jaderné elektrárny Dukovany. „Do heraltických lesů jsme vždycky chodili na houby a budu rád, když sem budou moci chodit i další generace,“ dodává Martin Petržela za souhlasného pokyvování bratra Zdeňka.

Vysazovat stromy pomáhá již 13 let také Nadace ČEZ. Za tu dobu pomohla vysadit 127 047 stromů do volné krajiny. Jen v letošním roce to bylo v rámci grantu Stromy celkem 131 projektů napříč republikou, což je nejvyšší počet od spuštění programu v roce 2011. Výsadba nových alejí, větrolamů či obecních sadů probíhá právě nyní, od října a během listopadu. Českou republiku tak bude krášlit a ozdravovat už 127 047 stromů a jiných dřevin s pomyslnou oranžovou visačkou.

V rámci grantu Stromy mohou o příspěvek až 150 000 korun kromě obcí žádat i různé neziskové organizace, spolky či školy. Ačkoliv aleje a stromořadí stále mezi žádostmi převažují, objevují se i projekty na revitalizaci parků, zastínění dětských hřišť a odpočinkových míst, zakládají se arboreta či obnovují bývalé obecní sady. Více na www.nadacecez.cz

Jana Štefánková

specialista komunikace ČEZ – JE Dukovany

sázení Heraltice 5.jpg

Pole s hvězdičkou * jsou povinná.

Přidat komentář

Přehled komentářů

    Napište první komentář!