www.trebic.news

kulturní a společenský magazín

Památku veteránů uctil Pavel Franěk


V Památku válečných veteránů uctil místostarosta Pavel Franěk...