www.trebic.news

kulturní a společenský magazín

V budoucnu po okruhu ve stínu lípy

V části sportovního okruhu Zámiš – Bažantnice bylo vysázeno dalších šedesát lip srdčitých, které si adoptovali třebíčští občané...